Menu

Pensioen transitieplan

Dagen
Uur
Minuten
Seconden
Dagen
Uur
Minuten
Seconden

Pensioentransitieplan.nl is door mij (Dirk-Jan Plate, onafhankelijk pensioenadviseur) in 2019 gelanceerd als aanvullende informatiebron naast de Pensioenlogica website. Het doel is het verstrekken van praktische informatie over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de gevolgen die de pensioenwijzigingen voor u kunnen hebben. De wijzigingen als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel worden door de werkgever verantwoord in het pensioen-transitieplan. De website richt zich voornamelijk op wat u als werkgever kunt doen en wat de verschillen zijn tussen bijvoorbeeld een solidaire en flexibele premieregeling. 

Voor informatie is deze website een prima tool. Voor advies over de pensioentransitie kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact met mij opnemen. Ik bied praktische pensioenoplossingen en kan u beloven dat ik alle paden zal bewandelen om tot de beste oplossing te komen. 

Pensioentransitie voor bestaande pensioenregelingen

Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Ook bestaande premieovereenkomsten die misschien op het eerste gezicht lijken te voldoen aan de nieuwe regels. Als deze pensioenregelingen op detailniveau worden bestudeerd zal blijken dat er aanpassingen benodigd zijn en dat daarvoor ook de instemming van de OR is vereist.   

Overgangsrecht bestaand pensioen interessant? 

Is de huidige pensioenregeling een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke (progressieve) staffel of een middelloonregeling ondergebracht bij een verzekeraar? Dan is het wellicht verstandig gebruik te maken van het overgangsrecht. Of niet. Ik kan u daarover adviseren. In schema zien de keuzes voor de bestaande pensioenregelingen er als volgt uit: 
Overgangsrecht pensioentransitie

Overgangsrecht pensioentransitie (sterk vereenvoudigde weergave)

Instemmingsrecht OR, PVT, PV

Het transitieplan vormt de basis van de overstap. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan. Vakbonden gaan er niet altijd over. Voorbeelden van wijzigingen waar vakbonden niet over gaan zijn te lezen in het artikel ‘Ondernemingsraad en pensioenadvies‘.  

Wie doet wat en wanneer?

De mijlpalen met de data voor pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen staan in het onderstaande schema:

Transitiemonitor

Planning transitieproces (PF = pensioenfonds, VZ=verzekeraar)

Een verzekeraar of premiepensioeninstelling kan als pensioenuitvoerder een voorstel maken. Verstandiger is het dat de werkgever zelf het initiatief neemt en houdt. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid en pensioen betreft een belangrijke arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer. De pensioenuitvoerder voert slechts uit. Meer informatie over dit item is te lezen in het artikel ‘Pensioentransitie; wie bemoeit zich met wat?‘  

Werkgever bepaal zelf uw agenda en kies voor maatwerk!

Maatwerk is op lange termijn vaak voordeliger en beter. Bepaal dus uw eigen agenda door niet te lang te wachten. Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar scheelt later veel gedoe. Na instemming van de pensioenwijziging en afronding van het pensioen-transitieplan kan de pensioenuitvoerder aan de slag. 

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

  • Voor welk pensioencontract is er gekozen, de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst of de premie-uitkeringsovereenkomst? Meer informatie over de verschillen tussen de flexibele premieregeling en de andere opties is te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘; 
  • Hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten?   
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Het gaat hierbij om alle pensioensoorten; het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen; 
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie;  
  • Indien afspraken zijn gemaakt over compensatie in de vorm van het toekennen van extra pensioenaanspraken aan deelnemers is er een financieringsplan voor de compensatie vereist; en 
  • Voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve (bij een solidaire premieregeling) of risicodelingsreserve (bij een flexibele premieregeling).    

Dubbel werk voorkomen

Als er op dit moment een verlenging van de actuele uitvoeringsovereenkomst en/of aanpassing van de pensioenovereenkomst speelt is het verstandig rekening te houden met de aanstaande pensioentransitie en het pensioen-transitieplan. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer hetzelfde traject moet doorlopen.

Voorbeelden pensioentransitie

Welke pensioentransities dienen in de komende periode tot stand te komen? In het artikel ‘Voorbeelden pensioentransitie‘ vindt u een aantal voorbeelden. Zij blijven ‘in uitvoering’. De Wet toekomst pensioenen is inmiddels ingegaan echter de uitwerking zal per werkgever verschillen en ieder nieuw pensioenvraagstuk brengt nieuwe inzichten met zich mee. Geanonimiseerd zal ik de uitwerkingen dan ook regelmatig delen en de voorbeelden aanpassen.  

Advies over de pensioentransitie en het pensioen transitieplan

Heeft u als werkgever of ondernemingsraad voor het wijzigingstraject een onafhankelijk pensioenadviseur nodig die los van pensioenuitvoerders staat en die uw pensioenwijziging effectief oppakt? Neem dan contact met mij op. 

Wanneer gaan we samen aan de slag?

Neem contact op