Menu

Pensioen transitieplan

Dagen
Uur
Minuten
Seconden
Dagen
Uur
Minuten
Seconden

Pensioentransitieplan.nl is door mij (Dirk-Jan Plate, onafhankelijk pensioenadviseur) in 2019 gelanceerd als aanvullende informatiebron naast de Pensioenlogica website. Het doel is het verstrekken van praktische informatie over de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel en de gevolgen die deze voor u kunnen hebben. De website richt zich voornamelijk op het pensioen-transitieplan. Voor informatie is deze website een prima tool. Voor advies over de pensioentransitie en het pensioen-transitieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact met mij opnemen. 

Ik kan u beloven dat ik alle paden zal bewandelen om tot de beste oplossing te komen. 

Pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever

In onder andere de ‘Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (2019)’ en in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen‘ staat dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Behalve bestaande premieovereenkomsten die reeds aan de toekomstige wettelijke eisen voldoen.

Een maximale pensioenopbouw is niet langer de norm, wel een maximale premie-inleg.

Het komt erop neer dat bijna iedere werkgever overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) moet bereiken over de wijziging van de pensioenovereenkomst en verantwoording in het pensioen-transitieplan aflegt waarom er sprake is van een evenwichtige pensioentransitie.

Instemmingsrecht OR, PVT, PV

Het transitieplan vormt de basis van de overstap. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan. Vakbonden gaan er niet altijd over. Voorbeelden van wijzigingen waar vakbonden niet over gaan zijn te lezen in het artikel ‘Ondernemingsraad en pensioenadvies‘.  

Wie doet wat en wanneer?

De mijlpalen met de uiterlijke data voor pensioenfondsen staan in het onderstaande schema:

Tijdlijn pensioentransitie

Tijdlijn pensioentransitie pensioenfonds

Een verzekeraar of premiepensioeninstelling kunnen als pensioenuitvoerder alvast een voorstel maken. De werkgever doet er verstandiger aan zelf het initiatief te nemen. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid en pensioen betreft een belangrijke arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer. De pensioenuitvoerder voert slechts uit. Meer informatie over dit item is te lezen in het artikel ‘Pensioentransitie; wie bemoeit zich met wat?‘  

Maatwerk is de standaard.

Maatwerk is op lange termijn vaak voordeliger en beter. Bepaal dus uw eigen agenda door niet te lang te wachten. Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar scheelt later veel gedoe. Na instemming van de pensioenwijziging en afronding van het pensioen-transitieplan kan de pensioenuitvoerder aan de slag. 

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

  • Voor welk pensioencontract is er gekozen, de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst of de premie-uitkeringsovereenkomst? Meer informatie over de verschillen is te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘. 
  • Hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten? 
  • Wel of niet invaren (interne collectieve waardeoverdracht)? En welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?   
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Het gaat hierbij om alle pensioensoorten; het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
  • Indien afspraken zijn gemaakt over compensatie in de vorm van het toekennen van extra aanspraken aan deelnemers is er een financieringsplan voor de compensatie vereist. 
  • Voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve.    

Dubbel werk voorkomen

Als er op dit moment een verlenging van de actuele uitvoeringsovereenkomst en/of aanpassing van de pensioenovereenkomst speelt is het verstandig rekening te houden met de aanstaande pensioentransitie en het pensioen-transitieplan. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer hetzelfde (intensieve) traject moet doorlopen.

Voorbeelden pensioentransitie

Welke pensioentransities dienen in de komende periode tot stand te komen? Hier vindt u een aantal voorbeelden van uitgewerkte pensioentransities. Deze voorbeelden blijven ‘in uitvoering’. Gelukkig kan niemand de toekomst voorspellen maar ik kan u wel beloven alle ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Advies over uw pensioen transitieplan

Heeft u als werkgever of ondernemingsraad voor het wijzigingstraject een onafhankelijk pensioenadviseur nodig die los van pensioenuitvoerders staat en de tijd effectief gebruikt om tot de beste pensioenoplossing te komen? Neem dan contact met mij op. 

Wanneer gaan we samen aan de slag?

Neem contact op