Menu

Professor Vandenbroucke houdt de vaart erin

Hoogleraar Vandenbroucke is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd de vaart erin te houden en een kwalitatieve analyse uit te voeren omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanwege capaciteitsgebrek niet snel kan leveren. Ter uitvoering van de motie Klaver/Asscher toetst men de twee pensioencontracten op collectiviteit, solidariteit, zekerheid en of er sprake is van een adequate compensatie voor de deelnemer. Vertraging is geen optie, de vaart moet behouden blijven. Zie ook het eerdere artikel ‘Uitstel pensioenkorting brengt pensioentransitie dichterbij’.

Een lage rente die aanhoudt

De minister informeerde de Eerste Kamer op 19 december 2019 over het effect van een aanhoudende lage rente op het te verwachten pensioenresultaat. Bij lage rentestanden is kapitaalgedekt pensioen duur. Of de premie wordt verhoogd, of de jaarlijkse nominale pensioenopbouw valt tegen. De minister: ‘In een position paper van de Pensioenfederatie van 2 september jongstleden wordt een indicatie gegeven van het effect van de huidige lage rente op de nominale pensioenopbouw. Bij uitkeringsovereenkomsten waar voor langere duur een vaste premie is afgesproken, de zogenaamde CDC-regelingen, komen volgens de Pensioenfederatie opbouwpercentages tussen de 1,3% en 1,5% te liggen op basis van de afgesproken premies, in plaats van de beoogde 1,875%. Dit betekent dat na bijvoorbeeld 40 opbouwjaren de totale nominale pensioenopbouw, uitgaande van gemiddeld 1,4% per jaar, op 56% uitkomt’.

Oplossingen

Andere inkomstenbronnen

Een totale nominale pensioenopbouw van 56% is geen probleem als er voldoende andere inkomstenbronnen op pensioenleeftijd aanwezig zijn, zoals spaargeld, beleggingsrekeningen etc. Echter niet iedereen wedt op meerdere paarden. Als pensioen de enige bron is, kan er een probleem ontstaan.

Gunstige beleggingsresultaten

De minister ziet gunstige beleggingsrendementen als een andere mogelijke oplossing. Zou kunnen. Mochten de beleggingen over een langere periode gemiddeld genomen de verwachtingen overtreffen dan kan het extra pensioenkapitaal misschien het effect van een lage rente op pensioendatum opvangen. Maar of dat voldoende is? De toekomst zal het ons leren.

Spaarinleg verhogen

Een andere mogelijkheid is het verhogen van de inleg. Als de onzekere factoren (beleggingsresultaten, rente op pensioendatum, overlevingskansen) tot en op pensioendatum dan toch meevallen is er kapitaal over. Dan is er sprake van een luxeprobleem, een ‘probleem’ dat kan worden opgelost door eerder met pensioen te gaan. Alleen een hogere inleg wordt niet fiscaal gestimuleerd. Dus is de opbouw van een extra pensioenkapitaal alleen in de netto sfeer mogelijk. Daarvoor is discipline vereist. Om de discipline te behouden is er een plan nodig. Een financieel plan.

Vasthouden aan de stip aan de horizon

De minister van SZW heeft ook een plan en wil zijn doel behalen. Daarom houdt hij de vaart erin en worden relatieve buitenstaanders zoals hoogleraar Vandenbroucke ingevlogen om niet van de planning af te wijken. Verstandig.

Bijgewerkt op 20 december 2019.