Menu

Diensttijdonafhankelijk partnerpensioen

Het kabinet wil het advies van de Stichting van de Arbeid volledig overnemen. Bij overlijden vóór de pensioendatum komt er een diensttijdonafhankelijk partnerpensioen. Tevens zal de hoogte van het partnerpensioen niet meer gekoppeld zijn aan de pensioengrondslag maar aan het salaris.

Het huidige partnerpensioen

De huidige situatie is complex en kan ongewild tot financiële teleurstellingen leiden bij de nabestaanden van de overleden werknemer. Echtscheiding, baanwisselingen en werkloosheid hebben invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Het advies houdt onder andere in:

  • Het partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum blijft 70%.
  • Bij overlijden vóór pensioendatum is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Dat houdt in dat er geen waardeopbouw plaatsvindt, het partnerpensioen is een verzekering die alleen uitkeert als de deelnemer komt te overlijden tijdens het deelnemerschap. De hoogte van het partnerpensioen is niet langer gebaseerd op de pensioengrondslag maar op de hoogte van het salaris. Tevens is de hoogte niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. 

Voorbeeld

Stel, Arie uit een eerder behandeld voorbeeld komt te overlijden. Er is sprake van een partnerpensioen op risicobasis. Hij komt als WW-gerechtigde te overlijden. Zijn partner heeft recht op het volgende partnerpensioen:

Pensioengevend salaris€ 50.000
Franchise€ 14.000
Verschil (pensioengrondslag)€ 36.000

Omdat hij 19 jaar werknemer is geweest én zijn partner het ‘geluk’ heeft dat Arie als WW-gerechtigde komt te overlijden krijgt zijn partner afgerond € 8.000 aan partnerpensioen. Op jaarbasis, bruto en levenslang.

Als Arie 30 jaar deelnemer is geweest én als WW-gerechtigde komt te overlijden krijgt zijn partner afgerond € 12.500 aan partnerpensioen. Op jaarbasis, bruto en levenslang.

Als Arie geen recht op een WW-uitkering (meer) heeft en overlijdt, krijgt zijn partner niets.

Verbeteringen voor de partner

Het partnerpensioen wordt diensttijdonafhankelijk en is gebaseerd op maximaal 50% van zijn salaris. Dus krijgt Arie’s partner als de pensioenregeling is aangepast maximaal 50% van € 50.000 is € 25.000. Levenslang en bruto per jaar.

Andere verbeteringen:

Daar waar nu alleen sprake is van een partnerpensioendekking als de werkloze een WW-uitkering ontvangt, komt er in de nabije toekomst een ‘in between jobs’ -dekking bij. Om een paar maanden te overbruggen. Ook het wezenpensioen wordt verbeterd.

Let wel, de wetgeving en de pensioenovereenkomsten moeten eerst nog worden aangepast.

Andere pensioenoplossingen nu al toepasbaar

  • Een gedeelte van het ouderdomspensioen inwisselen voor een (extra) partnerpensioen. Bij een uitruil wordt een gedeelte van het ouderdomspensioen verlaagd (uitgeruild) ten gunste van een partnerpensioen; of
  • De pensioenregeling wordt, indien mogelijk, na het dienstverband voortgezet. De werkloze blijft deelnemer, tenzij deze mogelijkheid niet in de pensioenregeling is opgenomen; en
  • Privé een extra overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Nabestaanden zijn in de toekomst financieel beter af.

Bijgewerkt op 10 juli 2020.