Menu

Keuzebegeleiding

Kan keuzebegeleiding invulling geven aan de leemte tussen pensioeninformatie en advies? Volgens de toelichting op het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ wel. Wat deze keuzebegeleiding precies voor pensioen inhoudt en wat het verschil is met het informeren en/of adviseren van de deelnemer wordt in dit artikel behandeld.

Waar ligt de grens van keuzebegeleiding en wanneer gaat zij over in adviseren?

Daarnaast is het de vraag hoe onafhankelijk de pensioenuitvoerder in zijn keuzebegeleiding en/of advies is.

Aanleiding

De risico’s liggen in het nieuwe stelsel (meer) bij de deelnemer. Tevens valt er steeds meer te kiezen; vroegpensioen, later pensioen, aan het begin een hoger pensioen en later een lager pensioen (of andersom), het uitruilen van een ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen (of andersom), 10% ineens ontvangen etc. Pensioen geniet helaas regelmatig geen tot weinig aandacht. Als het moment daar is gekomen ligt keuzestress of een verkeerde keuze op de loer.

In de memorie van toelichting staat:

‘Dit wetsvoorstel is erop gericht de risico’s van suboptimale keuzes door de deelnemer te mitigeren. De open norm strekt tot de verplichting voor pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes’.

Dat is nogal wat. Hoe ver wil de minister dat de pensioenuitvoerders daarin gaan?

Voorstel nieuw wetsartikel

Er is een nieuw wetsartikel voorgesteld, artikel 48a. Keuzebegeleiding:

‘De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst, zorgt voor de inrichting van de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee in staat om een passende keuze te maken’.

De belanghebbenden ontvangen informatie en zij zouden advies kunnen inkopen. De tussenvorm is keuzebegeleiding ondanks het feit dat bekend is dat daar altijd enige sturing vanuit gaat ‘van de wijze waarop keuzes en bijbehorende informatie aan deelnemers wordt voorgelegd.’ Aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’.

Mag een pensioenuitvoerder adviseren?

In de memorie van toelichting staat ook dat een pensioenuitvoerder niet verplicht is om te adviseren maar dat het wel mag. Als het maar niet productgerelateerd- of een zogeheten WFT-advies betreft.

Mogen en willen we dat pensioenuitvoerders adviseren?

Wat pensioenfondsen aangaat is het duidelijk. Om te kunnen adviseren moet een adviseur (een pensioenfonds in deze) volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich in alle relevante informatie over de deelnemer verdiepen. Dat gaat verder dan dat de huidige Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (art. 7) toestaat. Als pensioenfondsen deelnemers gaan adviseren moet deze wet worden aangepast.

Na een eventuele verruiming van de voorlichting speelt ook de onafhankelijkheid van de pensioenuitvoerders mee in het vraagstuk of zij de aangewezen partij zijn om te adviseren.

Onafhankelijk pensioenadvies

De Tweede Kamer zag bij de totstandkoming van de ‘Wet variabele pensioenuitkering’ het adviseren door een pensioenfonds niet zitten. Volgens de Tweede Kamer zou de pensioenuitvoerder een voorkeur voor een vaste uitkering uit kunnen dragen, uit eigen belang, voornamelijk om een eventuele aansprakelijkheid te ontlopen. Klik hier voor meer informatie.

Een onafhankelijk pensioenadvies moet te allen tijde leidend blijven!

Bijgewerkt op 1 maart 2021.