Menu

Nieuws

Pensioencompensatie

Recente ontwikkelingen (juli 2020, klik hier) Hoe pakt de pensioentransitie en bijhorende pensioencompensatie cijfermatig uit? Het Centraal Planbureau (CPB) is gaan rekenen. Natuurlijk op basis van veel aannames, want niemand kan de toekomst voorspellen. Het CPB presenteerde in zijn notitie (begin 2020) drie scenariosets: 1. zoals eerder in juni 2019 gebruikt; 2. gebaseerd op de […]

Lees meer

Doorlopende uitvoeringskosten in het nieuwe pensioenstelsel

Doorlopende uitvoeringskosten kunnen een sterk negatief effect op de hoogte van het pensioen hebben. Hoe kunnen we dat voorkomen?  Onderzoek Er is door PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de effecten van het nieuwe pensioenstelsel op de doorlopende uitvoeringskosten. De minister heeft gekozen voor een commerciële […]

Lees meer

Professor Vandenbroucke houdt de vaart erin

Hoogleraar Vandenbroucke is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd de vaart erin te houden en een kwalitatieve analyse uit te voeren omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanwege capaciteitsgebrek niet snel kan leveren. Ter uitvoering van de motie Klaver/Asscher toetst men de twee pensioencontracten op collectiviteit, solidariteit, zekerheid en of […]

Lees meer

Uitstel pensioenkorting brengt pensioentransitie dichterbij

Gezien de uitzonderlijke economische situatie maakt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruik van de mogelijkheid die artikel 142 Pensioenwet biedt. Er wordt speciaal in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling een paragraaf ingevoegd. De tweede kamer is op 19 november 2019 geïnformeerd. Hierdoor krijgen de pensioenfondsen meer tijd (van afstel is […]

Lees meer

Verbeteringen premieregeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 november 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32043, 501) over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling. De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is 3 jaar geleden in werking getreden (Stb. 2016, 248). De minister reageert op de door SEO Economisch Onderzoek voorgestelde verbeteringen […]

Lees meer

Vernieuwing pensioenstelsel

In juni 2019 bereikten kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In dit principeakkoord neemt het kabinet het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) over. Bij de vernieuwing van het pensioenstelsel is een vaste pensioenopbouw niet meer het uitgangspunt, maar een vaste premie. Samen met het loslaten van zekerheden […]

Lees meer