Menu

Nieuws

Versoepeling regels vroegpensioen

Als een werknemer het pensioen vervroegd laat ingaan binnen een periode van vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd is er fiscaal geen probleem. Meer dan vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd is alleen onder voorwaarden mogelijk. In het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ wordt voorgesteld de periode van vijf jaar te verruimen naar tien […]

Lees meer

Transitie-ftk

In 2019 en 2020 gooide de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder water staande pensioenfondsen een reddingsboei toe. Maar daar laat hij het niet bij. Er komt een transitie-ftk (financieel toetsingskader). Voor de periode tussen 2022 en 2026. Het transitie-ftk is bestemd voor pensioenfondsen die verwachten te zullen invaren. Invaren is de overdracht van […]

Lees meer

Vrijstellingsregeling verlengd

Veel deelnemers en gepensioneerden zullen in 2021 te maken krijgen met een geringe verlaging van het pensioen. Ondanks, of beter gezegd, dankzij het feit dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vrijstellingsregeling heeft verlengd. De brief is in te zien als u op de volgende link klikt. Als de vrijstellingsregeling niet was verlengd […]

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfondsen en een vrije beleggingskeuze

Eerder schreef ik een artikel over de desinteresse van 10 verplicht gestelde pensioenfondsen op het gebied van dierenwelzijn. Het nieuwe pensioenstelsel maakt het voor bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk (gewezen) deelnemers een vrije beleggingskeuze te bieden. Interessant voor degenen die verantwoord willen beleggen. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er nog moet veranderen wordt in dit […]

Lees meer

Diensttijdonafhankelijk partnerpensioen

Het kabinet wil het advies van de Stichting van de Arbeid volledig overnemen. Bij overlijden vóór de pensioendatum komt er een diensttijdonafhankelijk partnerpensioen. Tevens zal de hoogte van het partnerpensioen niet meer gekoppeld zijn aan de pensioengrondslag maar aan het salaris. De wijziging voorkomt teleurstellingen voor achterblijvende partners. Het huidige partnerpensioen De huidige situatie is […]

Lees meer

Uitwerking pensioenakkoord

De ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord‘ is op 22 juni 2020 gepubliceerd. De notitie bevat de uitwerking van het in 2019 tot stand gekomen pensioenakkoord. Deze website, Pensioentransitieplan.nl, is ook meteen volledig geactualiseerd. Relevante zaken hoofdlijnennotitie Hoewel deze website het door alle werkgevers verplicht op te stellen transitieplan centraal stelt, is dit nieuwsbericht bedoeld om ook een aantal […]

Lees meer

Pensioencompensatie

Voor recente ontwikkelingen (juli 2020, klik hier) Voordat de ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord’ was gepubliceerd schreef ik: Hoe pakt de pensioentransitie en bijhorende pensioencompensatie cijfermatig uit? Het Centraal Planbureau (CPB) is gaan rekenen. Natuurlijk op basis van veel aannames, want niemand kan de toekomst voorspellen. Het CPB presenteerde in zijn notitie (begin 2020) drie scenariosets: 1. zoals […]

Lees meer

Doorlopende uitvoeringskosten in het nieuwe pensioenstelsel

Doorlopende uitvoeringskosten kunnen een sterk negatief effect op de hoogte van het pensioen hebben. Hoe kunnen we dat voorkomen?  Onderzoek Er is door PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de effecten van het nieuwe pensioenstelsel op de doorlopende uitvoeringskosten. De minister heeft gekozen voor een commerciële […]

Lees meer

Professor Vandenbroucke houdt de vaart erin

Hoogleraar Vandenbroucke is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd de vaart erin te houden en een kwalitatieve analyse uit te voeren omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanwege capaciteitsgebrek niet snel kan leveren. Ter uitvoering van de motie Klaver/Asscher toetst men de twee pensioencontracten op collectiviteit, solidariteit, zekerheid en of […]

Lees meer

Uitstel pensioenkorting brengt pensioentransitie dichterbij

Gezien de uitzonderlijke economische situatie maakt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruik van de mogelijkheid die artikel 142 Pensioenwet biedt. Er wordt speciaal in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling een paragraaf ingevoegd. De tweede kamer is op 19 november 2019 geïnformeerd. Hierdoor krijgen de pensioenfondsen meer tijd (van afstel is […]

Lees meer