Menu

Nieuws

Verbeteringen premieregeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 november 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32043, 501) over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling. De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is 3 jaar geleden in werking getreden (Stb. 2016, 248). De minister reageert op de door SEO Economisch Onderzoek voorgestelde verbeteringen […]

Lees meer

Vernieuwing pensioenstelsel

In juni 2019 bereikten kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In dit principeakkoord neemt het kabinet het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) over. Bij de vernieuwing van het pensioenstelsel is een vaste pensioenopbouw niet meer het uitgangspunt, maar een vaste premie. Samen met het loslaten van zekerheden […]

Lees meer