Menu

Transitie-ftk

In 2019 en 2020 gooide de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder water staande pensioenfondsen een reddingsboei toe. Maar daar laat hij het niet bij. Er komt een transitie-ftk (financieel toetsingskader) om de periode tot 2027 te overbruggen (2027 is de uiterste ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel). Het transitie-ftk is bestemd voor pensioenfondsen die verwachten te zullen invaren. Invaren is de interne collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling. Een pensioenfonds dat verwacht te zullen invaren is verplicht een overbruggingsplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) in te dienen.

Voor pensioenfondsen die naar verwachting invaren

Zonder de transitie-ftk zouden zoals eerder beschreven in 2022 bij gelijkblijvende markten ruim 10 miljoen deelnemers en gepensioneerden meer dan 10% worden gekort. Na inwerkingtreding van de transitie-ftk zullen de bovenstaande cijfers meevallen. Echter….

Korten kan nog steeds!

Als de dekkingsgraad onder de 90% duikt is een korting meestal niet meer te voorkomen. Het uitblijven van een korting is bij een dekkingsgraad onder de 90% onverantwoord. Daarom een ondergrens die voorkomt dat fondsen grote financiële problemen blijven doorschuiven tijdens de transitieperiode. Het uitstellen van een korting vergroot anders het risico van een niet evenwichtige pensioentransitie voor alle generaties.

Richtdekkingsgraad

In het transitie-ftk speelt de richtdekkingsgraad een centrale rol. De minister schrijft: ‘De richtdekkingsgraad is de dekkingsgraad die benodigd is voor een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel’.

Tijdens de overbruggingsperiode groeit het fonds naar een minimale dekkingsgraad van 95%. Om pensioenverlagingen te voorkomen die deelnemers en gepensioneerden in het nieuwe stelsel niet zouden hebben gehad.

Indexatie dichterbij

Daarnaast mogen fondsen die gebruik maken van de transitie-ftk voortaan indexeren, als ze boven de 105% dekkingsgraad komen en rekening houden met de belangen van de toekomstige generaties.

Let wel; het pensioenakkoord en de wijzigingsvoorstellen zijn voorlopig nog onder constructie.

Zie ook de eerdere artikelen over de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genomen maatregelen, met betrekking tot 2020 en 2021.

Bijgewerkt op 12 december 2021.