Menu

Uitstel is geen afstel

Op 10 mei 2021 maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk een jaar wordt uitgesteld. Dus niet 2022 maar 2023. De reden voor het uitstel is dat de reacties op de internetconsulatie van het wetsvoorstel toekomst pensioenen de minister heeft overvallen. Daarnaast betreft het een complexe overgang waar een goede voorbereiding de voorkeur verdient. Liever een langere investering vooraf dan achteraf vele noodreparaties uitvoeren.

Tijdplanning

De tijdplanning is als volgt:

  • 1-1-2023, Inwerkingtreding nieuwe wet;
  • 1-1-2025, arbeidsrechtelijke overeenstemming en verantwoording in het pensioen-transitieplan;
  • 1-7-2025, implementatieplan pensioenuitvoerder; en
  • 1-1-2027, premieovereenkomst is voortaan de enige smaak, einde transitie-ftk periode.

Eerder mag ook

Een eerdere overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan verstandig zijn. In ieder geval is een oriëntatie over wat het voor uw organisatie betekent verstandig. Dan kun u daar uw eigen agenda op afstemmen en wordt het geen haastwerk aan het eind van 2024. De werkgever, OR (eventuele vakbonden) en werknemers moeten er namelijk voor 2025 uit zijn.

Bijgewerkt op 11 mei 2021.