Menu

Uitstel pensioenkorting brengt pensioentransitie dichterbij

Gezien de uitzonderlijke economische situatie maakt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruik van de mogelijkheid die artikel 142 Pensioenwet biedt. Er wordt speciaal in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling een paragraaf ingevoegd. De tweede kamer is op 19 november 2019 geïnformeerd. Hierdoor krijgen de pensioenfondsen meer tijd (van afstel is hier geen sprake), wordt de uitwerking van de pensioentransitie prioriteit en komt de vernieuwing van het pensioenstelsel dichterbij.

Financiële kwetsbaarheid

De financiële kwetsbaarheid van de fondsen is goed zichtbaar in de onderstaande grafiek. Zie de beleids- en gemiddelde dekkingsgraden:

Bron: Kamerbrief 19-11-2019.

Langer de tijd

Meerdere factoren (zoals de lage rente, lage premiedekkingsgraad) voorkomen een herstel. Artikel 142 Pensioenwet komt de minister in deze goed van pas:

‘Bij regeling van Onze Minister, na overleg met de toezichthouder, kan vrijstelling worden verleend van de in artikel 138 genoemde termijn van tien jaar en het in artikel 140 genoemde aantal van zes, indien er sprake is van een uitzonderlijke economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de bij of krachtens deze wet gestelde vereisten inzake het vereist eigen vermogen en het minimaal vereist eigen vermogen’.

Pensioentransitie hoogste prioriteit

Op korte termijn is er in ieder geval rust gecreëerd. Het uitstel van de pensioenkortingen en de uitzonderingsmaatregel kunnen echter niet onbeperkt blijven voortduren. Kortingen komen dan wel alleen bij pensioenfondsen voor, de pensioentransitie gaat veel verder en treft ook de andere pensioenuitvoerders (verzekeraars en premiepensioeninstellingen) en is nu al relevant.

Volgens de minister is de pensioentransitie inmiddels de hoogste prioriteit en komt zij steeds dichterbij. De stuurgroep bestaande uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en de adviserende leden zijn op het moment druk bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. Vragen rondom transitie, compensatie en juridische houdbaarheid worden behandeld. Het streven is om voor de zomer van 2020 de uitwerking gereed te hebben. Daarna wordt de bijhorende wetgeving opgestart.

Wordt vervolgd. Het ‘vervolg’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Klik daarvoor op vrijstellingsregeling verlengd.

Tevens het transitie-ftk.

Bijgewerkt op 21 november 2019.