Menu

Uitwerking pensioenakkoord

De ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord‘ is op 22 juni 2020 gepubliceerd. De notitie bevat de uitwerking van het in 2019 tot stand gekomen pensioenakkoord.

Deze website, Pensioentransitieplan.nl, is ook meteen volledig geactualiseerd.

Relevante zaken hoofdlijnennotitie

Hoewel deze website het door alle werkgevers verplicht op te stellen transitieplan centraal stelt, is dit nieuwsbericht bedoeld om ook een aantal andere relevante zaken onder de aandacht te brengen.

Het pensioen zal in de toekomst naar verwachting:

  • directer meebewegen met de ontwikkeling van de economie;
  • transparanter en persoonlijker worden;
  • beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • bedrijfstakpensioenfondsen zullen de deelnemers mogelijk meer keuzevrijheid bieden;
  • de (reken)rente, dekkingsgraden en doorsneesystematiek behoren tot het verleden;
  • de ontwikkeling van de pensioenkosten wordt stabieler en voorspelbaar; en
  • een premie kennen die aansluit op een realistische pensioendoelstelling.

Uitzondering

Een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel hoeft voor bestaande deelnemers niet te wijzigen. Deze regeling is als enige uitgezonderd. De nieuwe collega’s krijgen een vaste premie aangeboden. Voor hun geldt de uitzondering niet.

Transitie- en implementatieplan

Bijna alle werkgevers moeten als de pensioenregeling wijzigt een pensioen-transitieplan opstellen. Het plan wordt meegezonden bij het instemmingsverzoek voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR).

Pensioenuitvoerders moeten een implementatieplan opstellen en communiceren. In het door verzekeraars op te stellen voorstel moeten zij werkgevers ook wijzen op de mogelijkheid van ‘het nieuwe contract’, een nieuwe vorm die zij eventueel niet zelf aanbieden. Meer informatie over ‘het nieuwe contract’ klik hier.  

Er valt veel meer te zeggen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook in praktische zin. Daar is deze website dan ook als informatiebron voor bedoeld.

Veel leesplezier toegewenst.  

Bijgewerkt op 6 juli 2020.