Menu

Vrijstellingsregeling verlengd

Veel deelnemers en gepensioneerden zullen in 2021 te maken krijgen met een geringe verlaging van het pensioen.

Ondanks, of beter gezegd, dankzij het feit dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vrijstellingsregeling heeft verlengd. De brief is in te zien als u op de volgende link klikt. Als de vrijstellingsregeling niet was verlengd zou het onderstaande schema dramatischer zijn.

Scenario met gelijkblijvende financiële markten

De Nederlandsche Bank is uitgegaan van een scenario met gelijkblijvende financiële markten.

 202120222023202420252026
Aantal fondsen met een korting1040013038
Aantal deelnemers en gepensioneerden (x mln)7,410,2001,42,8
Hoogte korting0,20%10,10%0%0%1,00%1,10%
Bron: Kamerbrief over toezichtkader tijdens overgang naar nieuw pensioenstelsel.

Meer tijd

De pensioenfondsen worden dus meer tijd gegund om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Uitstel leidt niet tot afstel

De financiële problemen van de fondsen worden door het uitstellen van de pensioenkortingen niet opgelost. Daar is meer voor nodig. Tevens kan het de pensioentransitie lastiger maken. Daarom moeten de pensioenfondsen bij het indienen van het herstelplan onderbouwen waarom ze gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling en dit open communiceren met hun (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Ondertussen…

Ondertussen wordt er gewerkt aan een wettelijk ingroeipad naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor de jaren 2022 tot 2027. Het financieel toetsingskader tijdens de pensioentransitie (kortweg transitie-ftk) heeft als doel dat pensioenfondsen verantwoord, uitlegbaar en evenwichtig kunnen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

De uitwerking van het transitie-ftk zal samen met de uitwerking van het pensioenakkoord bij de consultatie van het wetsvoorstel dit najaar bekend worden gemaakt.

Het wetsvoorstel zal zelf naar verwachting voor de zomer van 2021 worden ingediend bij de Tweede Kamer.  

Zie ook de artikelen over de vrijstellingsregeling van verleden jaar en het transitie-ftk.

Bijgewerkt op 7 oktober 2020.